باندگچی آماده (آتل) وسیله ای است برای بی حرکت کردن موقت یک عضو آسیب دیده و همچنین ممکن است برای درمان شکستگی هایی که همراه با تورم زیادی هستند استفاده شود

 باندگچی آماده (آتل) برای سهولت کار مناسب ترین وسیله برای پزشکان و تکنسین های محترم پزشکی است .

همچنین این باندگچی آماده (آتل) با نام تجاری پادکست به صورت رول و شیت در اندازه های زیر تولید میگردد .

 

ردیف کد کالا شرح کالا سایز تعداد در کارتن
 1  P101  باندگچی اماده شیت  25*10  30 عدد
 2  P102  باندگچی اماده شیت  37*10  20 عدد
 3  P103  باندگچی اماده شیت  41*10  18 عدد
 4  P104  باندگچی اماده شیت  62*10  12 عدد
 5  P105  باندگچی اماده شیت  75*10  10 عدد
 6  P106  باندگچی اماده شیت  83*10  9 عدد
 7  P107  باندگچی اماده شیت  53*12/5  14 عدد
 8  P108  باندگچی اماده شیت  62*12/5  12 عدد
 9  P109  باندگچی اماده شیت  75*12/5  10 عدد
 10  P110  باندگچی اماده شیت  94*12/5  8 عدد
 11  P111  باندگچی اماده شیت  107*12/5  7 عدد
 12  P112  باندگچی اماده شیت  53*15  14 عدد
 13  P113  باندگچی اماده شیت  62*15  12 عدد
 14  P114  باندگچی اماده شیت  75*15  10 عدد
 15  P115  باندگچی اماده شیت  94*15  8 عدد
 16  P116  باندگچی اماده شیت  107*15  7 عدد
 17  P117  باندگچی اماده شیت  62*20  12 عدد
 18  P118  باندگچی اماده شیت  75*20  10 عدد
 19  19P1  باندگچی اماده شیت  84*20  9 عدد
 20  P120  باندگچی اماده شیت  107*20  7 عدد
 21  P121  باندگچی اماده شیت  125*20  6 عدد
 22  PR122  باندگچی اماده رولی  375*10  2 رول
 23  PR123  باندگچی اماده رولی  375*12/5  2 رول
 24  PR124  باندگچی اماده رولی  375*15  2 رول
 25  PR125  باندگچی اماده رولی  375*20  2 رول