باندگچی جهت نگهداری و عدم حرکت عضو آسیب دیده به کار میرود

این شرکت بدین منظور اقدام به تولید باندگچی با نام تجاری پادکست ویاراکست با کیفیت لازم نموده ودر سایزهای زیر تولید میگردد.

ردیف کد کالا     شرح کالا    سایز

                        تعداد در کارتن         

 1  PB127  باند گچی 10 سانت پادکست  250×10   192 رول
 2  PB129  باند گچی 15 سانت پادکست  250×15   128 رول
 3  PB130  باند گچی 20 سانت پادکست 250×20  96  رول